Stanka Sobolová
zakladateľka a srdce spoločnosti Šťastná žena

Som manželka, mama 2 krásnych synov a žena milujúca život so všetkým, čo prináša :)

Svoje poslanie napĺňam aj ako lektorka, autorka a sprievodkyňa všetkých žien, ktoré túžia rozkvitnúť.

Vediem semináre osobnostného rozvoja pre ženy - Víkendy šťastných žien, a prednášam pre ne aj na rôznych podujatiach a vo vedomých firmách. Pomáham ženám v oblasti rozvíjania ženstva, materstva, vzťahov, zdravia a hojnosti. Tvorím pre ne online programy, nahrávky, videá a rôzne printové i elektronické knihy.

Som spoluautorka knihy a online kurzu  Tajomstvo ženskej prosperity.

S mojimi priateľmi každoročne vytváram diár Srdce ženy.

Individuálne so ženami (ale i mužmi) pracujem v rámci Terapie Duše. Je to jedinečná forma alternatívnej terapie, ktorá oslobodzuje duše od zbytočného utrpenia, podvedomých blokov a prinavracia ľudí späť k sebe, svojej sile a uvedomeniu si toho, kým vlastne sú a čo je ich poslaním tu na Zemi.

www.stastna-zena.sk , www.bohata-zena.skwww.edu-synergies.sk, www.tajomstvozenskejprosperity.sk

Viac o mne a mojom príbehu šťastnej ženy sa dočítate tu >>