Stanka Sobolová
zakladateľka a srdce spoločnosti Šťastná žena

Som manželka, mama 2 krásnych synov a žena milujúca život so všetkým, čo prináša 🙂

Svoje poslanie napĺňam aj ako lektorka, autorka a sprievodkyňa všetkých žien, ktoré túžia rozkvitnúť.

Vediem semináre osobnostného rozvoja pre ženy, prednášam pre ne aj na rôznych podujatiach a vo vedomých firmách. Pomáham ženám v oblasti rozvíjania ženstva, materstva, vzťahov, zdravia a hojnosti. Tvorím pre ne online programy, nahrávky, videá a rôzne printové i elektronické knihy.

Som spoluautorka knihy a online kurzu  Tajomstvo ženskej prosperity.

S mojimi priateľmi každoročne vytváram veľmi obľúbený diár Srdce ženy a celoročný online kurz Srdce ženy Online. Vychádza aj v českej verzii.

Individuálne so ženami (ale i mužmi) pracujem v rámci Terapie Duše. Je to jedinečná forma alternatívnej terapie, ktorá oslobodzuje duše od zbytočného utrpenia, podvedomých blokov a prinavracia ľudí späť k sebe, svojej sile a uvedomeniu si toho, kým vlastne sú a čo je ich poslaním tu na Zemi.

S darmi duše, cestou duše, životným poslaním a kľúčmi k jeho naplneniu pracujem aj prostredníctvom numerológie cez Kódy života.

V roku 2021 som založila Školu Terapie novej doby, v ktorej vediem budúce terapeutky k práci s aktiváciou ľudského potenciálu. Je to nádherná metóda, ktorú si klienti veľmi užívajú, pretože ich vedie do priestoru celistvosti a náhľadu na svoju osobnú históriu tak, ako ju predtým nevnímali.  Ľuďom sa tak odkrýva celkom nové videnie seba aj okolia. A zrazu to, čo bolelo, sa objaté svetlom poznania, mení na radosť, vďačnosť, lásku a silu. Viac informácií nájdete na www.terapianovejdoby.sk.

Stretnúť ma môžete aj pri aktivitách okolo Včelieho domčeka, ktorý sme začali prevádzkovať spolu s manželom ako formu apiterapie.